Par projektu

Projekts “Lauku reģionu pievilcīga tēla veidošana” (“Trans in Form”) sācies 2009. rudenī , kad Latvijas, Norvēģijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas un Zviedrijas pārstāvji uzsāka darbu pie valstu mazo un vidējo pašvaldību attīstības. Projekta mērķis ir veicināt mazo un vidējo pašvaldību konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību, veidojot  tās pievilcīgākas dzīvošanai, darbam un investīcijām.

Kā galvenie projekta pasākumi izvirzīti:
Veidot reālistiskus, jaunus attīstības scenārijus, balstoties uz ģeogrāfisko, demogrāfisko un sociālekonomisko kritēriju izpēti. Tiks izmantota Norvēģijas pieredze, pielietojot atraktivitātes barometra metodi, vietu konkurētspējas noteikšanai;
Izstrādāt jaunus investīciju plānus un rekomendācijas, lai veidotu pievilcīgāku dzīves telpu nelielās apdzīvotās vietās, izmantojot dizaina elementus un mūsdienīgas pilsētvides veidošanas piemērus;
Ar jauniem stāstiem un vēstījumiem reklamēt pašvaldību un reģionu attīstības iespējas, tādējādi piesaistot teritorijai gan investorus, gan jaunus iedzīvotājus;
Dažādu informatīvo materiālu izveide un jaunas vizuālās identitātes izstrāde;
Apgūt un ieviest progresīvāko ES valstu  pieredzi.Detalizētāka informācija par projektu “Trans in Form” projekta mājaslapā: www.tifpro.eu