Photo

"Pilsēta mākslai" - Cēsu mākslas festivāls

Cēsu mākslas festivāls ir skaists apliecinājums devīzei Pilsēta mākslai, ko sev izraudzījusies viena no senākajām un latviskākajām Latvijas pilsētām. Festivāls jau tradicionāli notiek ik vasaru, pievēršot cēsinieku un pilsētas viesu uzmanību gan mākslai, gan Cēsīm pašām.

Pirmo reizi Cēsu mākslas festivāls notika 2007. gadā, jau ar pirmo reizi iegūstot gan reģionālu, gan valsts mēroga atzinību. Ar katru gadu tas kļūst arvien apjomīgāks, piedāvājot plašu pasākumu programmu dažādās mākslas jomās.

Festivāls piedāvā iespējas apmeklēt kino, koncertus, laikmetīgās mākslas izstādes un teātra izrādes. Festivāla laikā tiek organizētas laikmetīgajai mākslai veltītas starptautiskas konferences. Ar katru gadu festivāls ieņem arvien plašāku pilsētas teritoriju, ļaujot mākslas baudītājiem pieredzēt arī pašu pilsētu.

Katru gadu Cēsu mākslas festivāls uz šo seno pilsētu ir atvedis vairākus simtus tūristu. Tieši  šis  festivāls ir bijis iedvesmas avots Cēsu kandidatūras virzīšanai Eiropas kultūras galvaspilsētas statusa iegūšanai 2014. gadā.

Festivāls kļuvis par gaidītu ierakstu Latvijas kultūras notikumu kalendārā. Tas norit  jūlija beigās un augusta sākumā, un tad gan visas upes, gan visi ceļi ved uz Cēsīm.

Internetā:
www.cesufestivals.lv

 

E-pasts:
mairita.brice@hotmail.com; tālr.: +371 29216158
alisezagare@gmail.com; tālr.: +371 26667788
indra@indie.lv; tālr.: +371 29273490

 

Infomācija par novadu:
www.cesis.lv


Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs:
Adrese: Baznīcas laukums 1,Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tālr.: +37164121772
Internetā: www.tourism.cesis.lv

 

Veiksmes priekšnoteikumi:

  • Ļoti veiksmīgs radošās komandas sadarbības modelis  ar pašvaldību;
  • Pašvaldības atbalsts, jo kultūra ir Cēsu attīstības prioritāte, valsts finansējuma piešķīrums, kā arī ilglaicīgu sadarbības partneru un sponsoru atbalsts;
  • Atbilstoša infrastruktūra, sakārtota vide.
 

Stāsti