Photo

Velna nedarbi - Akmeņupītes ūdenskritums

Kā vēsta leģenda, arī Ērgļu pagastu šķērsojošās Akmeņupītes ūdenskritums ir viens no velna nedarbiem – Velns esot nesis akmeņus maisā, lai kalnā taisītu dzirnavas, bet gaiļa pusnakts dziedājums to pārsteidzis, un akmeņu maiss pasprucis vaļā.

Akmeņupītes ūdenskritums ir 2000. gadā izveidots ģeoloģiskais un ģeomofoloģiskais dabas piemineklis. Pati Akmeņupīte ir Ogres labā krasta pieteka ar lielu relatīvo kritumu. 70 metru garā posmā upītes augstums virs jūras līmeņa samazinās par 10 metriem. Leģendā pieminētie velnam izkritušie akmeņi gultnē veido interesantus skatus, atklājot uz tiem bagātīgi izveidojušās sūnas.

Lai arī piekļūšana Akmeņupītes ūdenskritumam parastiem tūristiem var būt apgrūtināta, jo apkārt ir privātie īpašumi, tomēr, painteresējoties Ērgļu novada pašvaldībā, gida pavadībā šo dabas objektu ir iespējams aplūkot.

 

Informācija par novadu: 
www.ergli.lv


Veiksmes priekšnoteikumi:

  • Unikālā dabas ainava; 
  • Vietējo varas iestāžu spēja un vēlēšanās rupēties par apkārtni.

 

Stāsti