Photo

"Mauriņu" saimnieku zaļā dzīvošana

Ja cilvēki dzīvo saskaņā ar dabu, ieguvēji ir visi – gan viņi paši, gan apkārtējā vide. Saudzīga un uzmanīga attieksme, ieklausīšanās, pacietība – bez šīm kvalitātēm nav iedomājams ne vesels cilvēks, ne sakopta apkārtne. Tas prasa darbu un laiku, taču rezultāti ir tā vērti – ieguvēji ir visi.

Alūksnes novada Mauriņu saimniece Gunita Virka un viņas ģimene ir šo vērtību iemiesotāji dzīvē. Viņu bioloģiskā vides veselības saimniecība ir arī viena no nedaudzajām DEMO FARM projekta demonstrējumu saimniecībām Latvijā. Šī projekta mērķis ir apkopot Latvijas un Igaunijas labāko pieredzi par videi un dabai draudzīgu un ekonomiski ilgtspējīgu saimniekošanu laukos un darīt šo pieredzi zināmu pēc iespējas plašākai sabiedrībai.

Mauriņu saimniecība ir specializējusies dažādu mājlopu audzēšanā, to skaits pārsniedz jau otro simtu. Te mīt ne tikai visi tradicionālie Latvijas sētu mājlopi, bet arī ponijs, nutrijas un seski. 

No pašaudzēto aitu vilnas darina spilvenus, auž segas, kā arī gatavo citus izstrādājumus. No dažādu vietējo augu maisījumiem tiek gatavotas zāļu tējas, tie tiek izmantoti arī  skaistumkopšanas un organisma attīrīšanas procedūrās – gan pirtnieka darbā, gan citās veselības atjaunošanas kūrēs.

Plašo zālāju uzturēšanai un atjaunošanai Mauriņos izmanto dabīgo noganīšanu. Nožogotajā ganību teritorijā tā notiek visa gada garumā.  Ap ganībām plešas purvaini priežu un egļu meži, kas atbilst ES nozīmes īpaši aizsargājamam biotopam – purvaini meži.

Saimniecība par savu goda lietu uzskata gan novada iedzīvotāju, gan tālāku viesu izglītošanu, aicinot tos ciemos.  Mauriņu mājās var uzzināt visu par bioloģisko saimniekošanu, dabai draudzīgu dzīvesveidu un pirtslietām.  Mauriņu saimniecība ir kas vairāk kā sakopta vieta – tā ir paraugs, kā dzīvot saskaņā ar  dabu un sevi.


Adrese: Mauriņi, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4335
Tālr.: +371 29488925
E-pasts: gunita.virka@inbox.lv

 

Informācija par novadu:
www.aluksne.lv

 

Alūksnes novada tūrisma informācijas centrs:
Adrese: Pils iela 25a, Alūksnes novads, Alūksne, LV-4301
Tālr.: +371 643 22804; +371 29130280
E-pasts: tic@aluksne.lv

  

Veiksmes priekšnoteikumi:

  • Neatlaidīgs darbs, atbildība un uzdrīkstēšanās;
  • Motivācija strādāt un pelnīt, lai varētu ieguldīt vides sakārtošanā.

 

Stāsti