Photo

Amatciema dabiskā vide

Cieņpilna attieksme pret apkārtējo dabu ir Amatciema idejas pamatā. Amatas novadā, netālu no Cēsīm un stundas braucienā no Rīgas, izveidots labiekārtots ciemats.

Amatciema ainavu veido ūdens, pļavas, nelielas mežu teritorijas. Ēkas pārsvarā ir divstāvu guļbūves. Katrai mājai pieder 0,4 - 1,5 ha liela teritorija. Katram mājas īpašniekam ir iespēja izvēlēties tādu ēkas tipu (koka karkass, guļbūve vai mūra ēka), kāds pašam tīkams, taču risinājumam jāiekļaujas kopējā Amatciema ainaviskajā koncepcijā.

Idejas autors un īstenotājs Aivars Zvirbulis atzīst, ka projekta realizācijas pamatā ir bijusi viņa paša vēlme dzīvot labiekārtotā, ainaviskā un meža ieskautā īpašumā pie ūdens. Tādējādi ir radīta vieta, kurā apvienotas gan mūsdienu cilvēka prasības pret labiekārtotu mājokli un apkārtējo vidi, gan arī vēlme norobežoties no pilsētas trokšņiem.

Amatciems ir ne tikai labi realizēta ideja kā mūsdienīgi dzīvot laukos, tas ir kā novads novadā - ar vairākiem desmitiem jaunu darba vietu. Svaigais skatījums uz vietas identitāti piesaistījis novadam īpašu uzmanību. 

 

Adrese: Amata, Drabešu pagasts, Amatas novads , LV-4101
Tālr.: + 371 64180001
E-pasts: anita@amatciems.lv, tālr. +371 29190561; laura@amatciems.lv, tālr. +371 29176436
Internetā: www.amatciems.lv


Informācija par novadu:
www.amatasnovads.lv

 

Veiksmes priekšnoteikumi:

  • Mūsdienīgam ekoloģiskam projektam izvēlēta atbilstoša vieta ;
  • Veiksmīgi izmantojot interneta vidi un pievilcīgu mājaslapu, informācija par projektu plaši un uzskatāmi pieejama interesentiem visā pasaulē;
  • Cieņpilna attieksme pret ikvienu interesentu, potenciālo klientu un ciemata iedzīvotāju.

Stāsti