Photo

Dzimtas un vietas vēstures veidotāji - Varakļānu pils un dārzs

Runā, ka reiz, pirms vairākiem gadsimtiem, kādam Varakļānu puses iedzīvotājam izdevies atvērt vārtus uz elli un sarunāties ar pašu Luciferu. Tas noticis laikā, kad šis cilvēks, grāfs fon der Brohs, 18. gadsimtā cēlis sev pili. Vārds pa vārdam, un abi vienojušies, ka vārti uz elli jānoslēdz uz visiem laikiem. Kopš tās dienas patiešām nav dzirdēts, ka vēl kādam būtu izdevies atvērt pekles vārtus. Apciemojot Varakļānu novada muzeju, kas ierīkots nostāstiem apvītās Varakļānu pils telpās, nav jābaidās, ka paraus Nelabais.

Ideja Varakļānu pilī ierīkot novada muzeju, radās 1997. gadā. Tobrīd tā bija viena no simt apdraudētākajām Latvijas pilīm. Remonta gaitā atklājās unikālas 18. gadsimta freskas, kuras uzskatāmas par aizsargājamiem un vērtīgiem muzeja eksponātiem. Muzejā tika izveidota vēsturiska ekspozīcija, kas atspoguļo senus notikumus pilsētā un novadā. Pieejama informācija par Brohu dzimtu, muzejā regulāri notiek dažādas izstādes un pasākumi. Varakļānu pils ietilpst veselā muižas kompleksā, kurā saglabājušās vēl citas ēkas, pieminekļi un parks, kas ir viens no pirmajiem romantiskā stila ainavu parkiem Latvijā. Parks aizņem 20,5 hektārus, 2005. gadā tas tika iekļauts 100 sakoptāko pieminekļu sarakstā un saņēma Eiropas Kultūras mantojuma karogu. Varakļānu muižas centru uzskata par vienu no lielākajiem reģiona arhitektūras ansambļiem, kur saderīgi ir izkārtotas visas muižai piederošās celtnes.

Varakļānu pils, muižas teritorija un lielais valstiskās nozīmes parks ir reģiona vēstures liecinieki, kas joprojām atgādina par vietas nozīmi, skaistumu un cilvēku darba augļiem.  

 

Adrese: Varakļānu novada muzejs, Pils ielā 29, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838
Tālr.: +37164866162, +37129359242
E-pasts: varaklanupils@inbox.lv

 

Informācija par novadu:
www.varaklani.lv

 

Varakļānu Novada muzeja tūrisma informācijas centrs;
Adrese: Pils iela – 29, Varakļāni, Varakļānu novads, LV–4838
Tālr.: +371 64866784
E-pasts: VaraklanuNMinfo@inbox.lv

 

Veiksmes priekšnoteikumi:

  • Pašaizliedzīgs darbs;
  • Cieņpilna attieksme pret senajām kultūras vērtībām;
  • Vietas pievilcība.

 

Stāsti