Photo

Senā Antēnu rija

Arī laikos, kad nebija pieejamas modernās tehnoloģijas, cilvēki bija pietiekami attapīgi, lai izdomātu un izgatavotu dažādas lietas un iekārtas, kas atviegloja ikdienas darbu veikšanu. Piemēram, labības žāvēšanai mūsu senči būvēja speciālas ēkas, kuras dēvēja par rijām. Tās pazīstamas jau no mūsu ēras 1. gadsimta, un Latvijā pēdējās no tām tika uzbūvētas 20. gadsimta divdesmitajos gados. Tomēr ne Latvijā, ne Eiropā nav daudz riju, kuras saglabājušās pietiekami labā stāvoklī. Vecpiebalgas pusē, pateicoties uzņēmīgu cilvēku darbam, ir atrodama kāda pirms vairākiem gadsimtiem būvēta rija.

Vecpiebalgas "Kalna Antēnu" saimniecībā atrodas dzīvojamā rija, kas ir aptuveni 300 gadu veca. Otras tādas nav ne tikai Latvijā, bet, iespējams, arī Eiropā. Kopš 2010. gada Antēnu rija ir iekļauta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā. Tās popularitāte strauji aug, tāpēc ir padomāts arī par apmeklētāju ērtībām un  rijas tuvumā ir ierīkotas tūristu atpūtas vietas, kurās var uzstādīt teltis un iekurt ugunskuru.

Rijas saglabāšana nebūtu iespējama bez cilvēku uzņēmības. 2004. gadā riju sāka atjaunot tās pirmspēdējā īpašnieka Pētera Steķa dēls Jānis. Jānis Steķis rijas atjaunošanā, uzturēšanā un arī apkārtējās vides labiekārtošanā ieguldījis gan laiku, gan līdzekļus un to dara joprojām. Darbos viņam palīdz arī tuvinieki - dzīvesbiedre, māsa un brālis.

Šobrīd Antēnu rija priecē ne tikai īpašniekus, bet arī viesus, kas ierodas pārliecināties, ka arī mazajā Latvijā ir atrodamas lielās pasaules mērogiem unikālas vietas.

 

Adrese: Kalna Antēni, Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads, Vidzemes reģions, LV-4144

 

Informācija par novadu:
www.vecpiebalga.lv

 

Vecpiebalgas novada tūrisma informācijas punkts:
Adrese: Nēķena muiža, Taurene, Vecpiebalgas novads
Tālr.: +37126110724
E-pasts: info.vecpiebalga@inbox.lv

 

Veiksmes priekšnoteikumi:

  • Saimnieka Jāņa Steķa neatlaidība;
  • Gleznainā Vecpiebalgas daba;
  • Sadarbība ar Vecpiebalgas novada pašvaldību.

 

Stāsti