Photo

Drustu cilvēks - Ojārs Rode

No 1994. gada Drustos darbojas tautskola  „99 baltie zirgi”, kuru izveidojis Ojārs Rode. Ojārs Drustos ieradies no Rīgas, kur ilgus gadus strādājis Cietvielu fizikas institūtā. „99 baltie zirgi” ir mūžizglītības skola, kas izveidota vispārējai cilvēku attīstībai un šobrīd šeit mācās gan jauni, gan veci. Pats Ojārs Rode apgalvo, ka tautskolas galvenais uzdevums ir popularizēt mūsu tautas mentalitātei raksturīgās lietas. Pateicoties Ojāram, Drustu cilvēkiem ir iespēja sevi pilnveidot, kas mūsdienās laukos ir ļoti nepieciešams.

Stāsti