Photo

Pirmais medību suņu apmācību un pārbaužu poligons uz caunu nebrīvē Latvijā

Suns ir cilvēka labākais draugs un sabiedrotais. Nereti suņi palīdz atrast sen meklēto, seko, lai kurp saimnieks dotos, strādā un izklaidējas kopā ar mums. Viena no šādām kopīgām laika pavadīšanas iespējām ir medības, kurās, gluži kā jebkuram medniekam – cilvēkam, arī suņiem ir nepieciešamas īpašas prasmes un iemaņas.

Būt pirmajiem nekad nav vienkārši, bet tas viennozīmīgi ir bijis to vērts Zemnieku saimniecības „Imanti” gadījumā. Saimniecība atrodas Alūksnes novada Alsviķu pagastā. Šeit izveidots poligons, kas ir pirmais Latvijā, lai apmācītu un pārbaudītu šķirnes medību suņu darba spējas uz caunu nebrīvē. Pateicoties pērn saimniecības īstenotajam projektam „Mednieku izglītošana caunu medībām ar šķirnes medību suni”, izdevies izbūvēt poligonu, izstrādāt un saskaņot Latvijas Mednieku kinoloģiskās apvienības (LMKA) noteikumus medību suņu apmācībai, tāpat arī apmācīt kinologus darbam ar šķirnes suņiem caunu medībās nebrīvē, lai jau no 2011.gada novembra piedāvātu suņu apmācības caunu medībām.

Ceļš līdz poligona atvēršanai ir bijis garš un laikietilpīgs. Sākotnēji „Imantos” atvēlēta 0,5 hektāru liela platība bāzes ierīkošanai, bāzes nožogošanai sagādāti jauni kokmateriāli, iegādāts metināts siets. Kad bāze fiziski izveidota, sākās pieredzes uzkrāšana un apmācību periods. Veiksmīgu piemēru meklējumos – Zemnieku saimniecība „Imanti”- viesojās Lietuvā laiku audzētāju klubā, kas nodarbojas ar laiku šķirnes medību suņu darba pārbaudēm uz caunu nebrīvē.

Kā pirmajam šķirnes medību suņu apmācību un pārbaužu poligonam uz caunu nebrīvē Latvijā, „Imantiem” nācās iet garu un sarežģītu dokumentu izstrādes ceļu. Lietuvā saņemtais Nolikums lietuviešu valodā par lauka pārbaudes noteikumiem medību suņiem uz caunu nebrīvē kalpoja par pamatu valsts valodā izstrādātajiem noteikumiem, kas pēcāk arī apstiprināti LMKA.

Tomēr ar tehnisko nodrošinājumu, Lietuvas piemēru un likumdošanas sakārtošanu vien nav bijis gana. Projekta ietvaros gādāts arī par cilvēkresursu izglītošanu. 2011.gada jūlijā īstenots seminārs septiņiem LMKA kinologiem par „Lauka pārbaudes noteikumiem medību suņiem uz caunu nebrīvē”, tāpat, organizēti semināri medību suņu īpašniekiem, kā arī veikta attiecīga suņu pārbaude. Lai veicinātu jauno noteikumu ievērošanu un izpratni, laiku šķirnes medību suņu īpašnieki ar tiem iepazīstināti individuāli.

 Uzdrošināšanās būt pirmajiem, cīnīties par savu sapni un galu galā – sasniegt vēlamo rezultātu ir „Imantu” veiksmes stāsta atslēga.

 

Adrese: Karva, Imanti, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV - 4333
Tālr. +371 25976381
E-pasts:imanti@inbox.lv

 

Informācija par novadu: 
www.aluksne.lv

 

Alūksnes tūrisma informācijas centrs:
Adrese: Pils iela 25A, Bībeles muzeja ēka, Alūksne, LV-4301 
Tālr.: +371 64322804; +371 29130280
E-pasts: tic@aluksne.lv

 

 

Stāsti