Photo

Oleru muiža – vieta sajūtām, pārdomām un sarunām

Agrīnā klasicisma stilā celtās Oleru muižas komplekss Rūjienas novadā veidojies 18. gadsimta beigās. Padomju gados atrodoties tālāk no pašvaldības centra un tā ekonomiskajām aktivitātēm, muižas komplekss, tā apkārtne un pamati netika bojāti ar tā laika arhitektūras brīnumiem. Astoņdesmito gadu beigās pašreizējie biedrības „Oleru muiža” locekļi pārņēma tās vadību savās rokās un Kultūrvēsturiskā pieminekļa vēstures lappusēs sākās jauna nodaļa. 

Par nelaimi 2000. gadā muižu piemeklēja ugunsgrēks, kas nopietni skāra muižas Kungu ēku un uz laiku bija jāpārtrauc aizsāktie atjaunošanas darbi. Muižas komplekss joprojām tiek restaurēts. Sabiedriskās aktivitātes tiek rīkotas gan Kungu ēkā, gan arī tuvākajās muižas palīgēkās. Lai arī muižas klēti, kas nu kalpo par jaunā saimnieka Kārļa ģimenes dzīves vietu, ģimene atjaunojusi pati par saviem līdzekļiem, Kungu mājas restaurācijas un saglabāšanas darbiem nācies piesaistīt Valsts kultūrkapitāla un Eiropas Savienības projektus.

Strādājot ar šādu vēstures vērtību, svarīgi apzināties, cik tālu drīkst iet modernizējot, bet vienlaikus nezaudējot ēkas šarmu un patieso būtību. Tāpēc Oleru muižas klēts ēkas vecās sijas, statnes un grīda palikušas nemainīgas. Tomēr nams piedzīvojis arī pārmaiņas – mūsdienīgas tualetes un mājas apsildīšanas sistēmas. Skaistās mēbeles muižas interjeram nav speciāli izmeklētas dārgos ārzemju antikvariātos, bet gan nopirktas šeit pat Latvijā, no vietējiem lauku ļaudīm, vai atsevišķos gadījumos – tās veidojis pats saimnieks Kārlis.

Renovācijas darbi ietver arī muižas dārza atjaunošanu, kur īpaša uzmanība ir jāpievērš vēsturiski akurātai plānošanai un pareizai augu izvēlei. Dārza ainava ir veidota 19. gadsimta tradīcijās. Šis dārzs ir vieta, kur aizbēgt no ikdienas steigas.

Biedrības „Oleru muiža” mērķis ir veicināt kultūras, izglītības un sabiedriskās dzīves aktivitātes Vidzemes lauku teritorijās. 2008. un 2009. gadā tā īstenojusi projektu „Saprast koka namu”, lai izglītotu kokamatniekus restaurācijas darbu arodā. Speciālisti no Latvijas un Norvēģijas, kas projekta ietvaros lasīja lekcijas, atzīst, ka tādus vēsturiskus namus kā Oleru muiža nav grūti saglabāt, taču, līdz ko jautājums ir par glābšanu un atjaunošanu, darbs kļūst ievērojami sarežģītāks – tas jau kļūst par izaicinājumu. Mācības notika arī prakstiski – restaurēta Oleru muižas kungu ēkas veranda. Restaurācijas procesā izmantoti laika posmam atbilstoši materiāli, piemēram, lineļļas krāsas, ķites un pat speciāli sagādāti simtgadīgi logu stikli, lai saglabātu muižai pienācīgo atmosfēru. Verandā ierīkots tradicionālās vēsturiskās būvniecības informācijas punkts, kur ikvienam ir iespējas saņemt konsultācijas par tradicionālo būvniecību, būvmateriāliem un darba paņēmieniem. 

Muižas nākotnes attīstības vīzija ir to padarīt par kultūras centru. Jau tagad šeit nereti notiek dažādi koncerti, kas ir brīvi pieejami ikvienam. Tāpat, piesaistot arvien jaunus Eiropas Savienības līdzekļus, tiek īstenoti projekti nopietnās mūzikas attīstībai, izglītojošas lekcijas mākslas vēsturē, tikšanās vakari ar mūsdienīgiem māksliniekiem, radošās darbnīcas un citas aktivitātes. Vietējā pašvaldība atbalsta biedrības organizētās kultūras un mūžizglītības aktivitātes. Oleru muižas īpašnieku cer, ka nākotnē muiža varētu kļūt par vietējas un reģionālas nozīmības kultūras centru. 

Šī vieta mums visiem atgādina par mūžseno harmoniju starp cilvēku un dabu, par personīgo panākumu nozīmību, par to, cik spilgti vēsture dzīvo mūsdienās.

 

Adrese: Oleri, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV - 4234
Tālr. +371 64230997, +371 29251565
E-pasts: olerumuiza@inbox.lv

 
Informācija par novadu:
www.rujiena.lv
 
 
Rūjienas tūrisma informācijas centrs:
Adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV - 4240
Tālr.: +37164263278, +37129464888
E-pasts: tic@rujiena.lv
 
 

Stāsti