Photo

Zināšanas, treniņš un pārbaude praksē – medību mākslas stratēģija „Mārkulīčos”

Mums katram ir savas aizraušanās, un, ja vien to būtu iespējas īstenot, daudzi no mums to vien darītu, kā nodarbotos ar savu hobiju, sirdslietu. Bet ir cilvēki, kas iegulda lielu darbu un entuziasmu sava hobija attīstībā un cenšas to popularizēt un iesaistīt citus. Šāds piemērs ir medību sporta un atpūtas laukums „Mārkulīčos”, Pārgaujas novada Straupes pagastā, kur 2008. gadā tika dibināts pašlaik lielākais mednieku sporta klubs. Bet par visu pamazām.

„Mārkulīči” piedāvā atpūtu lielām un mazākām apmeklētāju kompānijām. Piedāvājumā ir šaušana ar medību ieročiem, pneimatisko ieroci un loku. Apmeklētāji te var spēlēt lauku boulingu, volejbolu, strītbolu un futbolu. Teritorijā izveidota brīvdabas skatuve, kas apgaismota arī diennakts tumšajā laikā. Braslas upes krastā iespējams izvietot teltis līdz pat 200 cilvēkiem. Patiesai atpūtai un „Mārkulīču” izbaudīšanai ir pieejams arī šūpuļtīkls pāri upei, laivas, kas var vizināt gan makšķerniekus, gan ģimenes, ir nodrošināta arī ugunskuru kurināšanas iespēja tam speciāli paredzētās vietās. 

Kopš 2004. gada „Mārkulīčos” nemitīgi valdījusi rosība. Organizētas visdažādākās aktivitātes – divas reizes šeit noticis Latvijas mednieku festivāls „Minhauzens”, kuru apmeklējuši pāri par trim tūkstošiem dalībnieku un līdzjutēju. Šeit rīkotas šaušanas sacensības medniekiem „Mārkulīču kauss”. 2005. gadā Straupes mednieku biedrība „Mārkulīči” ierosināja atjaunot Cēsu rajona šaušanas sacensību tradīciju, kas pēc novadu reformas pārtapusi par Pārgaujas novada atklātajām šaušanas sacensībām. Kopš 2007. gada Straupes mednieku biedrība organizē jauno mednieku izglītojošo nometni „Vanaga acs”. Tajā piedalās 13 līdz 17 gadus jauni zēni un meitenes, kurus interesē daba, meža dzīvnieki un medību šaušanas sports. Nometnē jaunieši apgūst medību zinības, izzina meža dzīvnieku uzvedību, trenējas šaušanā ar medību ieročiem un loku, kā arī mācās citas iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas medībās. 

Tas nebūt nav viss, „Mārkulīčos” realizētie projekti bijuši visdažādākie, tos atbalstījusi Straupes pašvaldība, Medību saimniecības attīstības fonds, Latvijas Mednieku asociācija. Ar Eiropas Savienības fondu (ELVGF, ELFLA, EZF) atbalstu LEADER programmā iekārtota mednieku izglītības centra telpa, medījumu pirmapstrādes cehs, tiek veidota makšķerēšanas bāze. Tomēr daudzo projektu realizācijai nepieciešamas ne tikai finanses, bet arī nerimstošs azarts un cilvēki, kas gatavi ziedot savu darbu un laiku.

Tā, 2008. gada februārī tika dibināts sporta klubs „Mārkulīči”, apvienojot medniekus un šaušanas sporta entuziastus no Straupes, Stalbes, Lēdurgas, Cēsīm, Rīgas un ne tikai. Katru gadu klubs uzņem arvien jaunus interesentus un šobrīd ar 30 biedriem ir lielākais medību šaušanas klubs Latvijā. Jau divus gadus klubs vada Latvijas Šaušanas federācijas stenda un medību šaušanas sekcijas darbu un rīko pasākumus valsts mērogā, gan Latvijas Kausa izcīņas, gan Latvijas čempionāta sacensības.

Vairāki kausa posmi un čempionāti ik gadu notiek tieši „Mārkulīčos”, jo te var sacensties daudzos šaušanas veidos, ar gludstobra vai vītņstobra medību ieročiem šaujot pa skrejošiem, stāvošiem un arī lidojošiem mērķiem. Taču mārkulīciešus visvairāk iepriecina tie mednieki, kuri ierodas uz ikdienišķiem treniņiem, vēloties pārbaudīt sava ieroča precizitāti un atsvaidzināt šaušanas prasmi. Tā ir atbildīga rīcība ne tikai pret sevi, bet arī pret medījamiem dzīvniekiem. Mežā ir jāšauj precīzi un skaisti, pavirši mednieki var dzīvniekus savainot un radīt tiem ciešanas. 

Mārkulīcieši treniņus uzskata par nopietnu darbu un mēdz nopietni gatavoties pat tādai, it kā vienkāršai zināšanu un māku pārbaudei, kāda ik gadu notiek Latvijas mednieku festivāla „Minhauzens” sporta sacensībās. „Mārkulīču” mednieku komandā tiek iesaistīti ne vien biedrības biedri, bet arī mednieku ģimenes locekļi. Pirms sacensībām tiek rīkoti īpaši treniņi, kuros noskaidro tos, kam atsevišķi sporta vingrinājumi padodas vislabāk. Ja sasniegts rezultāts, ir arī gandarījums par kārtīgi paveikto darbu.

 

Adrese: Āvaidi, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4152
Tālr.: +371 29363936
E-pasts: markulicis@apollo.lv, markulici@markulici.lv
Internetā: www.markulici.lv

 

Informācija par novadu:
www.pargaujasnovads.lv

 

Pārgaujas novada tūrisma informācijas punkts:
Adrese: Ezeriņi, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152
Tālr.: +371 26620422
E-pasts:turisms@pargaujasnovads.lv 

 

Stāsti