Photo

Valmieras vecpilsētas namu atdzimšana

Valmieras vecpilsētas Gaujas krastus rotā vairāki 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta sākumā celti nami, glabājot sevī vēsturisko mantojumu cauri diviem kariem, lielam ugunsgrēkam, laiku un likumu maiņām. Vēl nesen tie piedzīvojuši pozitīvas pārmaiņas, kas iesākušas Valmieras vecpilsētas vēsturiskās un garīgās lomas atdzimšanu.

2005. gadā Valmieras muzejs savā paspārnē ieguva bijušo daudzdzīvokļu namu un šķūnīti Pilskalna ielā 2. Namos tolaik vēl itin labi bijusi jūtama ēku drūmā vēsture. Starpkaru periodā un vēlāk, kad parādījās balto ķieģeļu nami, ļaudis, kas savas dzīvesvietas apsaimniekošanai varēja atļauties tērēt vairāk, pārgāja uz šīm ekskluzīvajām ēkām, savukārt Pilskalna ielas namiņā palika tie, kas mazāk pārtikuši. Sākotnēji šeit dzīvokļos nebijis pat virtuves, tāpēc iedzīvotāji bieži vien devušies ieturēt maltīti ārpus mājām. Padomju laikos namā sākts ierīkot arī tās, tomēr vēlēšanos palikt šajos 8 dzīvokļos, arī tas nav spējis noturēt. Nama vērtība slēpjas ne vien tā senajā vēsturē, bet arī cilvēkos, kas tajā mitinājušies – piemēram, gleznotājs Aleksandrs Petrovs bijis viens no Pilskalna ielas 2 iedzīvotājiem.

Muzejam bija vajadzīgas telpas, lai paplašinātu savas darba iespējas. Kad tas saņēma šo ļoti sliktā stāvoklī esošo namu, bija skaidrs, ka steidzami ir nepieciešams remonts, lai varētu iekārtot darba telpas un arī atpūtas vietu iedzīvotājiem. Valmieras pašvaldības rīcībspēja ļāva segt daļējus restaurācijas darbus, taču bija nepieciešams papildu finansējums. Tādēļ Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta prioritātes „Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana” atklātajā konkursā iesniegts projekts ēku restaurācijai, iekļaujot arī 15% projekta summas Valmieras pašvaldības finansējuma. Kad tika izlemts šo finansējumu piešķirt, uz Latviju devās arī pārstāvis no Eiropas Ekonomiskās zonas, lai izvērtētu projektā iekļauto datu patiesumu un projekta realizācijas iespējas. Šī vizīte žūriju pārliecinājusi, ārzemju vērtētāji noticējuši idejai par Gaujas krastu kā Valmieras vecpilsētas vizītkarti.

Celtniecības, restaurācijas, garšaugu dārza iekārtošanas un laivu piestātnes izbūves darbi aizsākās 2009. gada maijā, kad, pateicoties muzeja, pilsētas pašvaldības, celtniecības uzņēmuma SIA „Ekers” un starptautisko kolēģu sadarbībai, Valmierā realizēts projekts „Vecpilsētas ainava pie Gaujas – Valmieras vēsturiskā centra revitalizācija”. Sākotnēji tehniskais projekts izstrādāts vienkāršiem remonta darbiem, taču tas iekļāva arī arhitektoniski māksliniecisko izpēti, jo, kaut arī bija zināms, ka nams celts 18. gadsimta beigās, bija nepieciešams, lai to apstiprina arī oficiālas iestādes. Dažādu būvdetaļu, elementu vecums tika pierādīts, nams atstājis savas vēsturiskās liecības - mūrus nama pamatne un citas vērtības, kas iedzīvotājiem ir jāsaglabā. Līdz ar šo apstiprinājumu, bija jāveic izmaiņas projektā un no vienkārša remonta darbu plāna tas pārtapa restaurācijas projektā. 

Pēc restaurācijas darbiem, nama pirmais stāvs ir publiski pieejams apmeklētājiem, otrajā stāvā atrodas divi darba kabineti un divas krājumu glabātuves, taču trešajā stāvā - divas telpas krājumu glabāšanai. Šķūnis jeb palīgēka ir kā atklātā krātuve, kur notiek dažādas aktivitātes, pasākumi, vasaras sezonā paredzētas arī izstādes.

Projektā īstenota arī laivu piestātnes izbūve, kas pulcē drosmīgos laiviniekus un plostotājus. Līdz piestātnei izveidota bruģēta nobrauktuve, lai atvieglotu nokļūšanu arī riteņbraucējiem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem. Laipiņu pavasarī iecienījuši, ne vien dabas un skaisto vecpilsētas ainavu mīļotāji, bet arī vietējās pīles, kas sauļojas uz pavasarī izliktajiem pontoniem, baudot Valmieras krāšņumu, ko nu vairs nesedz koki. 

Savukārt garšaugu dārziņa izveidošana nodrošinājusi iespēju iedzīvotājiem pastaigā pa vecpilsētu, izbaudīt arī mierīgu, skaistu dārza atmosfēru, iepazīstot dažādus ārstniecības un garšaugus. Lai atvieglotu augu iepazīšanu arī tūristiem, skaidrojumi par augiem izstrādāti vairākās valodās, tostarp, latviešu, latīņu, angļu, krievu, zviedru, igauņu un lietuviešu. 

2011. gadā projekts tika pabeigts, un nu nami, laivu piestātne un garšaugu dārziņš ir pabeigti. Taču ar to vien vecpilsētas atjaunošanas darbi nebeidzas. Nu jau pašvaldībai ir dzimis, un brašiem soļiem realizācijai tuvojas plāns par Pilskalna ielas 2 namam blakus esošās ēkas – kādreizējās pirtiņas – restaurāciju, ierīkojot tur mūzikas skolu. 

Tā, pamazām, soli pa solim, Valmieras vecpilsēta kļūst ievērojamāka un tīkamāka ne vien tūristiem, kas viesojas pilsētā, bet arī pašiem iedzīvotājiem. Galu galā – vecpilsēta taču ir katras pilsētas sirds, un Valmieras sirds, kas vēl nesen bija nepamanīta un daudziem pat nezināma, beidzot atdzimst.

 

Adrese: Pilskalna iela 2, Valmiera, LV - 4201

 

Informācija par pašvaldību:
www.valmiera.lv

 

Valmieras tūrisma informācijas centrs:
Adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, LV-4201
Tālr.: +371 64207177
E-pasts: tic@valmiera.lv

 

Stāsti