Photo

Jaunklidža gaismas pils

Šis ir stāsts par pareizajiem cilvēkiem, pareizajā vietā un laikā.

Jaunklidzis - apdzīvota vieta Strenču novada Plāņu pagastā ar nedaudz vairāk kā 200 iedzīvotājiem. Šeit, kā daudzos citos mazajos Latvijas pagastos, bibliotēka ir vienīgā sabiedriskā ēka, jo Jaunklīdzī nav ne veikala, ne pasta nodaļas. Līdz pat 2010. gadam bibliotēka atradās novecojušās telpās. Taču 2010. gada 30. oktobrī tika atklāta jaunā Jaunklidža bibliotēka – saieta nams, un nu šī vieta kalpo ne tikai kā bibliotēka, bet arī ir vieta, kur jaunklidziešiem sanākt kopā, aprunāties un baudīt kultūru.

Pēc projekta ēka tika celta kā saieta nams, un šie divi vārdiņi, kā skaidro pati bibliotēkas vadītāja, Līga Rābante, uzliek papildfunkcijas, jo cilvēki ar tiem saprot un gaida ko vairāk. Kopš ēkas atklāšanas rosība šeit nerimst ne mirkli, bibliotēka - saieta nams piedāvā vietējiem iedzīvotājiem koncertus, dzejas lasījumus, pat teātra izrādes. Notikušas pašdarbības kolektīvu izrādes un kora koncerts, tikšanās ar lauksaimniecības nozaru speciālistiem, netradicionālās medicīnas pārstāvjiem un citiem interesantiem cilvēkiem. Dažreiz pasākumu un izstāžu organizēšanā tiek iesaistīti vietējie iedzīvotāji. Sadarbībā ar novada pašvaldību reizi mēnesī Jaunklidža bibliotēkā apmeklētājus pieņem sociālā darbiniece, pagasta pārvaldes vadītāja, pie kuras iedzīvotāji var nomaksāt komunālos rēķinus. Reizi nedēļā konsultācijas sniedz ģimenes ārste. Vienreiz mēnesī pieejami frizieres pakalpojumi. Bibliotēka ir arī kā starpnieks informācijas apmaiņā starp iedzīvotājiem un novada pašvaldību vai pagasta pārvaldi.

Arī cilvēkiem laukos nepieciešams viss tas pats, kas pieejams pilsētās un nebūtu pārspīlēts sakot, ka Jaunklidža bibliotēka – saieta nams nu ir jaunklidziešu dzīves centrs.

 

Adrese: Jaunklidzis, Plāņu pagasts, Strenču novads, LV-4727
Tālr.: +371 64715658
E-pasts: liga.rabante@strencunovads.lv 

 

Informācija par novadu:
www.strencunovads.lv 

 

Stāsti