Photo

Līgatnes kultūrvēsturiskais centrs un papīrfabrika

19. gadsimta sākumā celtā papīrfabrika, kas atrodas pie Līgatnes upītes netālu no tās ietekas Gaujā, noteikusi un veidojusi Līgatnes un līgatniešu dzīvi. Līdztekus ražotnei tās īpašnieki būvējuši labiekārtotu ciematu, kurā katram strādniekam paredzēts dzīvoklis īpašā rindu mājā, savs pagrabs vai ala Līgatnes klintīs produktu uzglabāšanai. Fabrika nodrošinājusi arī malku un ūdeni. Tā veidojusies labklājīga, pašpietiekama apdzīvota vieta ar savu infrastruktūru un kultūras dzīvi, ar savu ritmu.

Papīrfabrika un tās pirmsākumos būvētās ēkas strādnieku dzīvokļiem arī tagad veido Līgatnes vaibstus. Koka rindu mājas vēl arvien veido nozīmīgu daļu no pašvaldības dzīvojamā fonda, bet Līgatnes papīrfabrika ir lielākais darba devējs novadā. 2011. gada jūlijā Līgatnes papīrfabrikas vēsturiskais ciemats uzvarēja Ekonomikas ministrijas un Tūrisma attīstības valsts aģentūras rīkotajā Eiropas Komisijas projektu konkursā EDEN (European Destinations of Excellence) par izcilāko tūrisma galamērķi Latvijā.

Pēc raženākiem un klusākiem periodiem Līgatnes papīrfabrika pēdējā desmitgadē kļuvusi par inovatīvu uzņēmumu. Tā piedāvā dažādas preces, taču iecienītākā no visām ir papīrs, kas iegūts, pārstrādājot makulatūru. Otrreizējā pārstrāde ir dabai draudzīgs, atbildīgs un resursus saudzējošs papīra ražošanas veids. To atbalstot, Līgatnes papīru arvien aktīvāk izmanto biroji, mazie suvenīru ražotāji, tirgotāji. Līgatnes kultūrvēsturisko centru un papīra ražošanas procesu var arī izzināt - dodoties ekskursijā gida pavadībā.

 

Adrese: SIA Papīrfabrika Līgatne, Pilsoņu iela 1, Līgatne, LV-4110
Tālr.: +371 64153337
E-pasts: birojs@pf-ligatne.lv
Internetā: www.pf-ligatne.lv , www.makulatura.lv

 

Informācija par novadu:
www.ligatne.lv

 

Līgatnes novada tūrisma informācijas centrs:
Adrese: Spriņģu iela 2, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110
Tālr.: +371 64153169
E-pasts: info@visitligatne.lv
Internetā: www.visitligatne.lv

 

Veiksmes priekšnosacījumi: