Photo

Gudri iepazīt dabas bagātības - Ziemeļvidzemes ģeoparks

Mūsdienu Latvijā tāda zinātnes nozare kā ģeoloģija ir nepelnīti piemirsta. Saskaņā ar definīciju, ģeoloģija pēta visu, kas saistīts ar zemi veidojošo cietvielu, tās struktūru, uzbūvi, fizikālajām īpašībām, vēsturi un procesus, kas veido zemi. Nav daudz cilvēku, kurus šis diezgan sausais apraksts uzrunātu. Tāpēc Ziemeļvidzemes ģeoparks ir izveidots tā, lai ģeoloģija kļūtu saistoša visiem - arī tiem, kuri nekad par to nekad nav izrādījuši ne mazāko interesi.

Biedrības "Ziemeļvidzemes ģeoparks" mērķis ir ģeoloģijas, citu dabaszinātņu un vēstures zinību popularizēšana. Tā tiek īstenota UNESCO ģeoparku programmas izpratnē - saglabājot ģeoloģisko mantojumu, izmantojot to cilvēku izglītošanai un teritorijas attīstībai, veicinot ainavas un kultūras vērtību, un dabas daudzveidības saglabāšanu.

Ģeoparks atrodas Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu novada teritorijā. Mazsalacas novada teritorijā ģeoparka objektu sarakstā iekļuvuši Kulpju, Šķesteru, Jaunapsīšu, Šķobu, Kukurbaļļu, Silmaču un virkne citu dižakmeņu. Lielāko daļu ģeoparka objektu ir iespējams iepazīt ar informatīvo stendu palīdzību vai noklausoties ģeoparka speciālistu stāstījumu. 

Ģeoparka uzdevums ir atvest dabas un vēstures izzināšanā ieinteresētus ceļotājus uz Ziemeļvidzemi, padarot ceļošanas procesu pēc iespējas saistošāku. Latvijā tas ir vienīgais no visā pasaulē esošajiem 64 UNESCO ģeoparku tīkla parkiem.

 

Biedrība "Ziemeļvidzemes Ģeoparks", "Jēči", Naukšēnu novads, LV 4244
E-pasts: dainis@geoparks.lv; vita@geoparks.lv; andrisgrinbergs@inbox.lv
Internetā: www.geoparks.lv 

 

Mazsalacas tūrisma informācijas centrs:
Adrese: Rīgas iela 1, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215
Tālr.: +371 64251776, +371 28374774
E-pasts: turisms@mazsalacasnovads.lv

 

Rūjienas tūrisma informācijas centrs:
Adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV - 4240
Tālr.: +371 64263278, +371 29464888
E-pasts: tic@rujiena.lv

 

Veiksmes priekšnoteikumi: