Photo

Vieta, kur izdzīvo labas idejas – Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators

Jaunu biznesa nozaru rašanās un noturība reģiona attīstībai ir ļoti būtiska. No tās lielā mērā atkarīga gan reģiona ekonomika, gan cilvēku kustība. Jaunas idejas un to veiksmīga realizācija veicina ne tikai reģiona konkurētspēju redzamajos rādītājos (darbavietas, ekonomiskā izaugsme), bet tas var būt pamats iedzīvotāju optimismam un lojalitātei. Tomēr katrai jaunai idejai, jaunam biznesam nepieciešams padoms un pakāpiens, uz kā atsperties turpmākai darbībai. Vidzemē par to rūpējas Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators.

Inkubatora galvenais uzdevums ir radīt sekmīgus jaunus uzņēmumus, kuri pēc tā atstāšanas būtu spējīgi patstāvīgi attīstīties tālāk un veiksmīgi konkurēt tirgū. Šeit jaunie uzņēmumi to inkubācijas periodā tiek nodrošināti ar telpām, infrastruktūru un kontaktiem. Inkubators jaunajiem uzņēmējiem piedāvā arī grāmatvedības, juridiskos, personāla atlases, mārketinga un citas ar biznesa plānošanu saistītas konsultācijas.

Valmieras biznesa inkubators palīdz attīstīt uzņēmīgo cilvēku biznesa ideju no brīža, kad tā vēl ir tikai galvā, līdz pilnīgai realizācijai. Šobrīd inkubatora Valmieras un Gulbenes filiālēs darbojas vairāk kā 30 uzņēmumu, kas pārstāv dažādas ražošanas un pakalpojumu nozares, piemēram,  enerģētiku, būvprojektēšanu un būvniecību, mašīnbūvi, informācijas tehnoloģijas, tūrismu, kosmētikas līdzekļu ražošanu, pārtikas rūpniecību, biokurināmā ražošanu un virkni citu.

 

Adrese: Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators, Purva iela 12a, Valmiera, LV-4201
Tālr.: +371 64250880
E-pasts: inkubators@vbii.lv
Internetā: www.vbii.lv

  

Informācija par pilsētu:
www.valmiera.lv

 

Valmieras tūrisma informācijas centrs:
Adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, LV-4201
Tālr.: +371 64207177
E-pasts:tic@valmiera.lv

 

 

Veiksmes priekšnoteikumi: