Photo

Ceļš pāri upei – pārcēlējs pār Gauju Līgatnē

17. gadsimtā pār Gauju bijušas 9 pārceltuves, lai nodrošinātu ērtu satiksmi starp abiem Gaujas krastiem, kā arī ar Igauniju un Krieviju. Pārceltuve pār Gauju Līgatnē ir vienīgā šāda tipa pārceltuve Latvijā un Baltijā. Līgatnes pārceltuve ir Latvijas tehnikas vēstures piemineklis un šobrīd vienīgais šāda veida transporta līdzeklis Gaujā. Pārceltuve savieno Līgatnes un Pārgaujas novadus. Šajā vietā tā ierīkota pēc 2. pasaules kara, kad ticis izpostīts tilts pār Gauju. Līgatnes papīrfabrikas strādniekiem bijis nepieciešams tikt uz darbu no Pārgaujas, tāpēc tapusi pārceltuve.

Prāmi veido 2 kopā sastiprinātas laivas, uz kurām ir dēļu klājs. Pāri upei nostieptā trose neļauj prāmi aiznest pa straumi, bet no krasta uz krastu to pārvieto straumes spēks.

Kopš pārceltuve ir Gaujas Nacionālā parka administrācijas, tagad Dabas aizsardzības pārvaldes, pārziņā, tajā ik gadu tiek ieguldīti ievērojami uzturēšanas līdzekļi. Ik pavasari lielais ledus iešanas un palu spēks nodara nopietnus bojājumus prāmim, uzbrauktuvju konstrukcijām un straumes virzītājam – ragatai. Gauja ir spēcīga un grūti prognozējama upe, kas katru brīdi var radīt jaunus izaicinājumus, tādēļ, lai strādātu par pārcēlāju, ir jābūt lielai pieredzei un labām zināšanām ne vien tehniskajā ziņā, bet arī par upes specifiku. Par pārcēlājiem šobrīd strādā vīri, kas izauguši Gaujas krastos un spēj profesionāli vadīt savdabīgo transporta līdzekli.

Lai nokļūtu pretējā Gaujas krastā, pārceltuvi ik dienas izmanto vietējie iedzīvotāji. Tā kā alternatīva ir garā ceļa mērošana uz Siguldas vai Cēsu tiltiem, tad pārceltuve ir ērts un izdevīgs ceļš. Pie Gaujas krastiem notiek nemitīga rosība un kustība. Līgatnieši iecienījuši bagātīgos Pārgaujas mežus gan kokmateriālu ieguvei, gan ogu un sēņu vākšanai. Savukārt daļai Pārgaujas puses iedzīvotāju, Līgatnē ir tuvākais veikals, ārsts, kultūras nams un citas sabiedriskās ēkas. Pārceltuvi kā savdabīgu tūrisma objektu savos maršrutos iekļauj daudzi vietējie, kā arī ārzemju tūristi. Ik sezonu to izmanto vairāk nekā 4000 cilvēku.

Pie pārceltuves atrodas iekāpšanas – izkāpšanas platforma un atpūtas vieta ūdens tūristiem. Pārceltuve ir labi sasniedzama ar autotransportu. Šeit iespējams izmantot kempinga un laivu nomas sniegtos pakalpojumus. Ņemot vērā, ka Līgatnes novada dome aktīvi strādā pie projekta par tilta būvniecību pār Gauju, kuru plānots būvēt nedaudz augšup no pārceltuves, senā pārceltuve nākotnē galvenokārt kalpos kā atraktīvs tūrisma objekts. Jau pašreiz pie pārceltuves tiek veidots zvejniecības muzejs. Plānots izveidot labiekārtotus auto stāvlaukumus un atpūtas vietas abos Gaujas krastos, kā arī būvēt jaunu pārcēlāju māju, kurā izveidot apmeklētāju centru un ekspozīciju.

 
Informācija par novadu:
http://www.ligatne.lv/ 
 
 
Līgatnes tūrisma informācijas centrs:
Adrese: Spriņģu iela 2, Līgatne, Līgatnes novads, LV 4110
Tālr.: +371 64153169
E-pasts: info@visitligatne.lv
Internetā: www.visitligatne.lv