Photo

Senās muižas stāsts mūsdienīgās krāsās

Strenču novadā atrodas kādreizējā Wohlfahrtslinde - Jaunjērcēnu muiža, šobrīd - Jērcēnmuižas komplekss. Tā ir vieta, kur satikties kultūras pasākumos un citos dzīves nozīmīgos brīžos, apmeklēt bibliotēku un vienkārši – labi pavadīt laiku. Tomēr muiža glabā vēsturisku stāstu, kas tās apmeklēšanu padara ne vien par atpūtu, bet arī interesantu piedzīvojumu. Muižas ainavā dabiski iekļaujas parks ar aleju un parkā augošās daudz stumbru liepas un mazie dižozoli.

Jērcēnmuižas stāsts aizsācies jau 1562.gadā, tomēr, kad 1988. gadā vērīgi ļaudis sāka raizēties par muižas kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, tā pakāpeniski tiek atjaunota. Līdz ar to, kopš deviņdesmito gadu sākuma notiek arī muižas vēstures pētniecība. „Atsaucoties uz bibliotekāres aicinājumu, tajā iesaistījušies vietējie jaunieši, kuri veikuši pētījumus un vākuši, tulkojuši materiālus Latvijas valsts arhīvā, tā arvien spilgtāk izgaismojot muižas vēstures lappuses ar vārdiem, uzvārdiem un gada skaitļiem” stāsta Jērcēnmuižas gide un stāstniece Ilvija Ķimse.

Pēc 50 gadu pārtraukuma, kamīnā tika iedegta uguns. 2006.gada martā Jērcēnmuiža iestājās Latvijas piļu un muižu asociācijā (LPMA), kas bija zīmīgs solis ceļā uz tās atjaunošanu, attīstību un vērtības saglabāšanu. Veiksmīga izrādījusies debija akcijā „Apceļosim Latvijas pilis” 2007.gadā, kur iegūta otrās, viesmīlīgākās muižas tituls, kā arī Ilvija Ķimse kļuva par gada labāko stāstnieci. Kopš iesaistīšanās akcijā katru sezonu muižā viesojas vairāk nekā 500 apmeklētāju gan no Latvijas, gan ārzemēm. Viesi te mēdz būt no Igaunijas, Vācijas, ASV, Kanādas un citām pasaules valstīm. Pati Ilvija panākumus skaidro ar mīlestību pret darbu: „Tas laikam tāpēc, ka mīlu savu dzimto vietu un lepojos ar tā kultūrvēsturiskām vērtībām. Kā savu misiju redzu mantojuma saglabāšanu un sargāšanu”. 

Pateicoties pašvaldības un citu labvēļu atbalstam, kas 22 gadu laikā dalījušies ar idejām, kopīgiem spēkiem ir strādāts, lai koptu un uzturētu muižu. Pēdējā muižkunga Adalberta von Krīdenera aizraušanās bija medības un šo tradīciju izdevies atjaunot muižā arī šobrīd. Vecajā muižas klētī par projekta līdzekļiem mednieku biedrība „Jērcēni” izveidoja izstāžu zāli un šautuvi, kurā mednieki var pulcēties pēc sirds patikas.

Kopumā muižai izdevies piesaistīt vairāku projektu finansējumu ēku saglabāšanai un infrastruktūras sakārtošanai – muižas klēts, sanāksmju zāles, izstāžu zāles, šautuves un citu interesantu objektu attīstīšanai. Nākotnē muižā turpinās pētīt vēstures materiālus, meklēt vēsturiskās likumsakarības un iepazīstināt ar tām Jērcēnmuižas viesus. Dzimst un attīstās arī jauni projekti, piemēram, top projekts, kur savu stāstu stāstīs pats barons Krīdeners.

Tā - pamazām, piesaistot atbalstu un interesentus, muiža atdzimst un izkrāso savu stāstu mūsdienīgās krāsās. Lai tās stāsts turpinās vēl gadu simtiem.

 

Adrese: Jērcēnmuiža, Jērcēni, Jērcēnu pagasts, Jērcēnu novads, LV -4715
Tālr. +371 64715652
E-pasts: ilvija.kimse@strencuvovads.lv

 

Informācija par novadu:
http://www.strencunovads.lv/

 

Strenču tūrisma informācija centrs:
Adrese: Rīgas iela 7, Strenči, Strenču novads, LV-4730
Tālr.: +371 64715624
E-pasts: strencutic@inbox.lv