Photo

Mežs. Augi. Bites – SIA „J.A. Lejas”

Alūksnes novada Annas pagasta „Grantskalnos” atrodas SIA „J.A. Lejas”. Jau no 1995. gada šeit nodarbojas ar augkopību, mežsaimniecību un biškopību. „Reiz Viktors Igo tika teicis „Lai veidotu nākotni, nekas nav tik nepieciešams kā sapnis par to....”. Ar šo domu dzīvojot, esam veidojuši un attīstījuši savu saimniecisko darbību, ar domu par rītdienu”. Tā savu darba filozofiju skaidro Jānis Strakša.

Pašos aizsākumos zemnieku saimniecības teritorija bijusi 10 ha plaša, taču šobrīd uzņēmumā tiek apsaimniekoti jau 154 ha, no kuriem 94 ha tiek audzēti graudaugi un gandrīz 36 ha aizņem mežs. Apkārtnē iekopti nektāraugu – sinepju, amoliņa, facēlijas, griķu un šogad – arī baltā āboliņa lauki, kurus izmanto bišu dravām un sēklu materiālam. Arī mežistrādei ir liela nozīme uzņēmuma attīstībā. Katru gadu tiek veikti mežu darbi, kas sevī ietver gan audžu kopšanu un atjaunošanu, gan arī pašu izstrādi. 

Saimniecībā ir ap trīsdesmit bišu saimēm, ar biškopību saimniecībā nodarbojas jau no pašiem pirmsākumiem. SIA „J.A. Lejas” valdes priekšsēdētājs Jānis Strakša atzīst, ka vietējiem biškopjiem ir sarežģīti konkurēt ar Latvijā ievesto medu. Latvijā medu var iegūt vien trīs mēnešus, bet pārējā laikā bites patērē jau iekrāto. Savukārt, dienvidos medu var ievākt gandrīz visu gadu, tāpēc to ir iespējams pārdot par lētāku cenu. Lai arī Latvijā ievāktā medus kvalitāte un vērtība ir ievērojami augstāka, tā cenas pagaidām nespēj izkonkurēt ārzemju tirgu. Neskatoties uz grūtībām „J.A. Lejas” plānos ir attīstīt biškopību, piedāvājot dažādus papildus produktus, līdz ar to – paplašinot savu piedāvājumu un konkurētspēju.

Par veiksmīgu darbību saimniekošanā ir saņemti atzinības apliecinājumi: 2001. gadā 3. vieta par labāk apsaimniekoto privāto mežu līdz 10 ha platībā, ko rīkoja Valsts meža dienests un “Praktiskais Latvietis”, 2002. gada medus dienās iegūts tituls „Latvijas atzītākais medus 2002” III pakāpe, 2003. gadā 1. vieta grupā “Sakoptākais privātmežs”, kā arī 2004.gadā iegūta Alūksnes Viršmezniecības pateicība par ieguldīto darbu meža atjaunošanā. 

Ievērojams bijis Eiropas Savienības fondu piešķirtā finansējuma devums uzņēmuma attīstībai. 2007. gadā realizēts pirmais projekts mežsaimniecības nozarē, iegādājoties mežizstrādes tehniku. 2010. gadā „Lauku saimniecības modernizācijas” ietvaros saimniecībā tika uzbūvēta graudu kalte. 2011. gadā to pašu fondu ietvaros iegādāta augsnes apstrādes tehnika. 

Iespēju robežās uzņēmums cenšas atbalstīt Viktora Ķirpa Ates novadpētniecības muzeju, gan Pļaujas svētkos rādot medus sviešanas darbus, gan piegādājot labību svētku vajadzībām. Savu apmeklētāju cienāšanai muzejs labprāt iegādājas medu tieši no „Lejām”, jo uzticas tā garšai un kvalitātei. 

Darba te ir pilnas rokas, tāpēc uzņēmums nodarbina 4 pastāvīgos darbiniekus un sezonas laikā algo vēl pāris strādnieku, liela nozīme ir arī apkārtējo atbalstam. Jānis Strakša atzīst, ka svarīga ir sadarbība, kas izveidojusies ar blakus saimniecībām, kas viena otrai palīdz veiksmīgāk attīstīties. Saimniecības izlīdz viena otrai ar tehniku, realizē kopīgas idejas un sniedz padomus.

Nākotnē uzņēmumā plānots turpināt mācību ekskursijas skolniekiem un arī citiem interesentiem, kas vēlas uzzināt vairāk par bišu dzīvi, kārklu, griķu, viršu un dažādziedu medu. To visu šeit iespējams arī degustēt un iegādāties. 

 

Adrese: Grantskalni, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Tālr. +371 29432313

 

Informācija par novadu:
www.aluksne.lv

 

Alūksnes novada tūrisma informācijas centrs:
Adrese: Pils iela 25a, Alūksnes novads, Alūksne, LV-4301
Tālr.: +371 643 22804, +371 29130280
E-pasts: tic@aluksne.lv