Photo

Piebalgas stāstu glabātuve – muzeju apvienība „Orisāre”

Muzeji ir mūsu tautas vēstures un nākotnes vērtība, un šo vērtību labi apzinās Vecpiebalgā, muzeju apvienībā „Orisāre”. Tā ir četru vēsturisko Piebalgas novadu muzeju apvienība, kuras uzdevums ir popularizēt un aktualizēt saglabātās novada kultūrvēsturiskās vērtības. „Orisāre ir četru dažādu un nacionāli nozīmīgu muzeju kopīgs darbs,” tā apvienības būtību raksturo vadītāja Līva Grudule. Šie muzeji, to stāsti par mūsu, mūsu senču dzīvēm un dzīves apstākļiem, sniedz pamatu gan nacionālās pašapziņas stiprināšanai, gan zināmu skaidrojumu tam, kas un kādi mēs esam, un kas mūs sagaida nākotnē.

Muzeju apvienība sevī ietver Antona Austriņa memoriālo muzeju „Kaikaši”, brāļu Kaudzīšu memoriālo muzeju „Kalna Kaibēni”, Kārļa Skalbes memoriālo muzeju „Saulrieti” un kopš 2009. gada arī Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālo muzeju „Jāņaskola”. Tās ir dižu piebaldzēnu mājas, kas pašas par sevi ir Piebalgas stāsti vidē, kas saglabāta iespējami tuvu rakstnieku, dzejnieku un komponista dzīves laikam. „Tās ir vietas, ar kurām lepoties, kuras rādīt saviem viesiem un tās ir vietas, kur apzināties savas saknes” saka Līva.

„Orisāres” stāsts sācies 2006. gadā, kad tā laika, nu jau aizsaulē aizgājušais, Vecpiebalgas pagasta priekšsēdētājs Voldemārs Cīrulis ierosinājis ideju – „visiem Vecpiebalgas pagasta memoriālajiem muzejiem jāstrādā kopā kā vienai iestādei, katram, protams, saglabājot savu specifiku” atmiņās par apvienības aizsākumiem dalās vadītāja Līva. Visu trīs sākotnējo muzeju („Saulrieti”, „Kaikaši” un „Kalna Kaibēni”) darbība jau tolaik bijusi vērsta uz vienotu mērķi – saglabāt un nodot sabiedrībai un nākamajām paaudzēm Piebalgas kultūrvēstures liecības un stāstus par dižiem piebaldzēniem un viņu dzimtām. Turklāt, katrs no šiem muzejiem tolaik atsevišķi nodarbojies ar Vecpiebalgas kultūrvēstures pētniecību un bija skaidrs, ka, apvienojot spēkus, varētu paveikt vairāk un sasniegt ievērojamus rezultātus arī šo vērtību popularizēšanā. Ideja, guvusi atbalstu - 2006. gada 21. jūnijā tika nodibināta Vecpiebalgas pagasta muzeju apvienība „Orisāre”.

Laika gaitā apvienība ir attīstījusies, iekļaujot savā sastāvā Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālo muzeju „Jāņaskola”. Spēki apvienoti arī ar Vecpiebalgas novada Tūrisma informācijas punktu, izveidota centralizēta krātuve, kuras pilnveidošanas darbi turpinās joprojām. Veikts plānveidīgs memoriālo ēku saglabāšanas un restaurēšanas darbs. Spilgts piemērs tam ir Kārļa Skalbes dzimto māju „Incēni” atjaunošanas darbi, kas veikti, pateicoties sadarbībai ar Vecpiebalgas novada pašvaldību. Ar vietējo uzņēmēju palīdzību, pašvaldības un muzeju atbalstu atjaunota arī Skalbju dzimtas pirtiņu. Tieši šī sadarbība ir iedvesmas avots pašiem un apkārtējiem.

Apmeklēt muzejus un doties ekskursijās pa Vecpiebalgas novadu tiek aicināts ikviens, kam tuvs un saistošs Piebalgas stāsts. Apvienība regulāri rīko dažādus muzeju pasākumus - Dzejas dienas, Jāņu ielīgošana, Muzeju naktis un citus.

„Orisāre” nedomā apstāties savā attīstībā, tiek piesaistīti arvien jauni sadarbības partneri un īstenotas jaunas idejas. Galvenā prioritāte šobrīd ir Brāļu Kaudzīšu memoriālā muzeja „Kalna Kaibēni” galvenās ēkas restaurācija un ekspozīcijas paplašināšana, kā arī krājuma glabāšanas apstākļu uzlabošana. Apvienības vadītāja atzīst, ka galvenais ideju ierosinātājs ir pats apmeklētājs, tādēļ vislabākās ekskursijas muzejos ir tās, kas vadītas kā sarunas, uzklausot ierosinājumus, kritiku un idejas turpmākai attīstībai.

Viena no panākuma galvenajām atslēgām ir laba komanda – darbinieki, viņu ģimenes un draugi, kas atbalsta ar darbu un idejām. Apvienības „Orisāre” veiksmes stāstā liela nozīme ir bijusi nesavtīgam darbam un atbalstam no apkārtējiem. Vadītāja Līva atzīst: „Esmu ļoti pateicīga manu kolēģu ģimenēm par sapratni, ļoti labi zinu, cik tas ir sarežģīti, tomēr muzeja darbs prasa daudz vairāk, nekā amatu aprakstā iespējams iekļaut un tikai tad, ja cilvēks tam ir gatavs, varam runāt par muzejnieku vislabākajā nozīmē”.

 

Muzeju apvienība "Orisāre"

 

Informācija par novadu:
www.vecpiebalga.lv

 

Vecpiebalgas novada tūrisma informācijas punkts:
Adrese: Nēķena muiža, Taurene, Vecpiebalgas novads
Tālr.: +37126110724
E-pasts: info.vecpiebalga@inbox.lv