Photo

Sakopta un labiekārtota vide - uzņēmuma Ērgļu HES vizītkarte

Ikviens, kurš pabijis Ērgļos, noteikti būs pamanījis sakopto centru, parku, pastaigu takas. Par šādu ainavu jāpateicas kādam senam Ērgļu novada uzņēmumam - Ērgļu HES. 

Akciju sabiedrība Ērgļi tika nodibināta pagājušā gadsimta 20. gados ar mērķi uz būvēt dzirnavas un ražot elektrību. Padomju laikā uzņēmuma telpas izmantoja visdažādākajiem nolūkiem - elektrības ražošanai, graudu malšanai; tur atradās arī stikla taras, vilnas un dzīvnieku ādu pieņemšanas punkti. 

Sākotnējo funkciju Ērgļu spēkstacija atsāka 1997. gadā, kad pēc vērienīgas rekonstrukcijas tās darbību pārņēma SIA Eglītis un biedri. 

2011. gadā, izmantojot savus un piesaistot projekta Klimata pārmaiņu finanšu instruments līdzekļus, tika veikta vēl virkne Ērgļu HES uzlabojumu: uzcelta jaunas HES ēka, uzstādīts videi draudzīgs hidroagregāts, sakārtota Ogres upes gultne, krasti, ūdenskrātuve un tās apkārtne. 

Uzņēmums ir saņēmis divus ES kultūrvēstures mantojuma karogus: vienu par Latvijas industriālā mantojuma -spēkstacijas - saglabāšanu, otru par uzņēmuma teritorijā esošā senā pilskalna -  Skanstes kalna - sakopšanu un uzturēšanu. 

Ērgļu HES var uzskatīt par novada vizītkarti. Tas atrodas Ērgļu centrā, teritorijai cauri vijas takas, kuras izmanto gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi. SIA Eglītis un biedri gādā par sakārtotu un labiekārtotu apkārtni, un, pateicoties tam, 2008. gadā Ērgļi ieguva sakoptākā pagasta titulu. Tāpat uzņēmums aktīvi atbalsta dažādus novada pasākumus un organizē izglītojošus seminārus. 

 

Adrese: SIA Eglītis un biedri, Rīgas iela 14, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840
Tālr. +371 29135577

 

Informācija par novadu:
www.ergli.lv

 

Ērgļu novada tūrisma informācijas punkts:
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļu novads, Ērgļu pagasts , Ērgļi, LV-4840
Tālr.: +371 64871299

 

Veiksmes priekšnoteikumi: