Photo

Jaunpiebalgas lepnums - Ķencis

Jaunpiebalgas runasvīrs un lepnums jau kopš 1973. gada neiztrūkstoši ir āķīgais, naivi asprātīgais Ķencis, ģērbies efektīgajos garajos svārkos un braši ielocītajā gardibenē, ar vislabākajiem padomiem un nodomiem vēršoties pie saviem čangaliešiem un slātaviešiem, lai viņu prātus gaisminātu un sirdis drosminātu. Kādam jau tas jādara – nolēma Jaunpiebalgas bibliotekāre Dzidra Kuzmane un, kā sacīt, „izgāja tautās”, ar Kaudzīšu atraktīvā tēla stiepto un pamatīgo valodu skardama visu latviešu sirds stīgas un atrokot snaudošos piebaldzēnu humora apcirkņus.

Jaunpiebalgas bibliotēkā Dzidra nostrādājusi nu jau 54 gadus un mūža lielāko daļu atdevusi kultūrai un grāmatām. Ideja par Ķenci radusies, kopā ar kolēģēm organizējot pasākumus – likās, ka lasītāji daudz pamatīgāk izpratīs pasākumu, ja tajā darbosies kāds literārs tēls. Dzidra iejutusies virknē visdažādāko pasaku un stāstu varoņu „ādās” – bijusi gan pasaku vecmāmiņā, Grāmatu un Rudens rūķī, Karlsonā, Sniega vīrā, Lieldienu zaķī, Sprīdītī, Mežrozītē, Ziemassvētku vecītī un vēl daudzos citos, taču ilgstošākā un tuvākā tomēr bijusi Ķenča komiskā persona. Tajā Dzidra izgājusi lielākos un mazākos pasākumos, arī visos brīvās Latvijas laika Dziesmu un deju svētkos – gājienā kopā ar saviem piebaldzēniem. 1998.gadā Jaunpiebalgas lepnums Ķencis saņēmis arī augstāko apbalvojumu – 5. šķiras Triju Zvaigžņu ordeni, kas bijusi lielākā balva kultūras darbinieces mūžā.

Sākumā Dzidra it nemaz neesot vēlējusies kļūt par panaivo un savtīgo latviešu zemnieka tēlu. Bet viņas kolēģe Velta Zadiņa uzstājīgi palikusi pie sava, ka tā viņai derot. Velta laikam esot nojautusi izbijušās bibliotekāres sapni – spēlēt teātri, norāda Dzidra. Viņai patīkot atdarināt, taču nevis, lai izsmietu, bet gan atklātu īpatno. Pie tam piebaldzēniem raksturīgā runas maniere dzīvespriecīgajai sievai esot asinīs.

Dzidras veiksmes stāsts balstās uz vienkārša, sirds silta cilvēka spēju sniegt apkārtējiem prieku, nest pilsētas vārdu un kļūt par tās simbolu, kā arī atmodināt un iedzīvināt cilvēkos interesi par vēsturisku latviešu rakstnieku daiļrades darbu.


Tālr.: + 371 26267561

 

Informācija par novadu:
 www.jaunpiebalga.lv